Thay rơ le bình nóng lạnh tại TP.HCM. Rơ le là linh kiện quan trọng của bình nóng lạnh. Rơ le thực hiện nhiệm vụ tăng giảm nhiệt độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta (ngắt nguồn điện mỗi khi nước trong bình đã đủ nhiệt độ yêu cầu và cấp